İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

Değerlendirme & Geliştirme Merkezi (AC/DC) | Adaptasyon / İşe Alıştırma | Davranışsal Mülakat | Koçluk | Yetkinlik Modelleri ve Haritaları | Gelişim Merkezi | Gelişim İhtiyaç Analizi | Çalışan Değerlendirme Sistemi | İş Tanımı | Yeniden Yerleştirme | Personel Denetimi | Psikometrik Testler | Eğitimler | 360 ° Geri Bildirim
 
Müşterilerimizin tüm işe alım ve diğer insan kaynakları ihtiyaçlarını karşılayan uzun süreli bir iş ortağı olmak amacındayız; bu nedenle çalışan yaşam döngüsünü kapsayan kapsamlı bir İK Danışmanlık hizmetleri portföyü geliştirdik. Kuruluşunuzdaki insan potansiyelini ve İK süreçlerini geliştirmeyi amaçlayan bir dizi hizmet sunmak amacıyla müşterilerimizle ortaklık gerçekleştiriyoruz. İK çözümlerimizin her biri, İK ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır.

Dünya standartlarındaki İK profesyonellerimiz, çok sayıda coğrafya ve sektörde geniş kapsamlı ve geniş yelpazede deneyime sahiptir.

İK hizmetlerimizi aşağıdaki alanlara odaklanmaktadır:

Yetkinlik Modelleri

İş performansı, iş yerindeki davranışlar ve çalışan gelişimi gibi ölçülmesi zor parametrelerin değerlendirilmesine yönelik objektif kriterleri sizinle birlikte tanımlıyoruz.

Sunduğumuz özel hizmetler:

 • Yetkinlik haritaları ve davranış kriterleri
 • İş Tanımı - oluşturma, denetim
 • Bireysel Teşhis

Potansiyel ve mevcut çalışanlarınızın güçlü yönlerini, bunların işe uygunluğunu ve daha fazla geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanları en doğru şekilde anlayın.

Hizmet aşağıdaki özel ürünleri içerir:

 • Psikolojik değerlendirme - Yetenek Q psikometrik testi
 • Değerlendirme Merkezi / Geliştirme Merkezi

Eğitim ve Gelişim

Grafton, çalışanlarının ihtiyaçlarını belirleme, geliştirme faaliyetlerini planlama ve uygulama konularında müşterilerine yardımcı olur. Gelişim ve öğrenme faaliyetlerini, yararlı ve etkili olmalarını sağlayacak şekilde, hem şirketin hem de bireysel çalışanların ihtiyaçlarına uygun ve çalışma sistemi, hedefler ve kurumsal değerlere uyumlu hale getiriyoruz.
Hizmete dahil belirli ürünler:

Gelişim İhtiyaç Analizi

 • Geliştirme Merkezi
 • 360° geri bildirim
 • Yapılandırılmış davranışsal mülakat

Eğitim ve Gelişim Faaliyetlerinin Uygulanması

 • Eğitim
 • Koçluk
 • Rehberlik
 • İK Süreçleri Teşhis ve Optimizasyonu

İK sisteminin düzenlenmesi, işleyişinin verimliliği ve her bir süreç hakkında size bilgi sağlayacağız. İK çalışmaları, birbiriyle bağlantılı belirli süreçlerin sistematik olarak düzenlenmesine dayanır. İK süreçlerinin doğru ele alınması, mevcut ve potansiyel çalışanlar için cazibenin artırılması, geliştirilen anlayış ile birlikte tüm süreçlerde artan verimlilik ve üretkenliğe yönelik optimizasyon için değerlendirme ve tavsiyeler sunuyoruz.

Yeniden İşe Yerleştirme

İşgücü piyasasına yeniden katılacak olan çalışanlarınızın geleceğine yönelik sorumluluğu sizinle paylaşıyoruz. Bir geçiş dönemini başarılı bir şekilde yönetmesi gereken yöneticileri ve şirkette kalan ve istikrarlı bir motivasyon düzeyi korumaları beklenen çalışanları destekliyoruz.

Hizmete dahil belirli ürünler:

 • Grup olarak yeniden işe yerleştirme
 • Bireysel yeniden işe yerleştirme
 • Değişikliği bildirme esnasında yöneticilere destek
 • Devam eden çalışanlara destek