ÇALIŞMA KOŞULLARI

Eğitim piyasasının dinamikleri

Eğitim piyasasının müşterilerin ihtiyaçları karşısında pasif ve kayıtsız kalamayacağı açıktır; bu nedenle son yıllarda dinamik şekilde dönüşüme uğradığı gözlemlenmiştir. Bu duruma bağlı olarak, çalışanların ve işverenlerin artan beklentileri, piyasada ticari tedarikçilerin sunduğu eğitim teklifini, hem konuya yaklaşım hem de kullanılan araçlar açısından, sürekli değişime tabi kılmaktadır.
Uzmanlık becerilerinin geliştirilmesine yönelik modern formül, standartlaştırılmış materyallere ve içeriğe dayanan ve geleneksel nitelikler sağlayan klasik eğitim modelinin yerini kesin olarak almış durumdadır.
Modern kuruluşların yenilikçi potansiyeli, rekabetçi bir piyasada hayatta kalabilme yetenekleri, mevcut güçlü konum ve geleceğin özel vizyonu, insan sermayesi ve bilgi kalitesiyle kanıtlanmaktadır. Ekiplerin becerilerini geliştirmek için etkili ve verimli yöntemlerin kullanılması, mevcut işletmelerin iş stratejilerinin oluşturulmasındaki en önemli unsurlardan biridir. Kuruluşun doğasına göre düzenlenen yöntem kullanılarak çalışan tutumlarının ustaca oluşturulması, kesinlikle bir dönüm noktasıdır. Bu nedenle, yalnızca belirli bilgi kaynağı, gerekli sorunlar ve çözümler değil, aynı zamanda davranışın değiştirilmesi üzerindeki gerçek etki de önemli değere sahiptir.
 
Eğitim ihtiyaçlarına yaklaşım

Türkiye’deki mevcut eğitim ihtiyaçlarına ilişkin gözlemler, uzmanlık, müşteri hizmetleri ve satış teknikleri ile birlikte IT becerileri açısından eğitimlerin, işverenlerin en büyük ilgi noktası olduğunu göstermektedir.
Aynı zamanda, ekonomik değişimler ve iş bilincinin artmasıyla birlikte, modern yöneticinin vizyonu da dönüşüme uğramaktadır. Takımları yönetmek açısından bu yönetim yetkinlikleri, günümüzde hayati önem taşımaktadır.
Yeni nesil çalışanların farklı özelliklerini unutmamalıyız. Eğitim alanlarında kişiye özel - bireysel yaklaşımlar, giderek daha popüler hale gelmektedir. Her geçen gün yetenek yönetimi, bireysel gelişim yolları ve kişiselleştirilmiş kariyer planlaması gibi kavramlarla tanışıyoruz. Bu da, gruplar veya ekipler için hazırlanan eğitimlerin yanı sıra, bireylere yönelik eğitimlere de yer vermemiz gerektiği anlamına gelmektedir.
 
Koçluk - çalışana özel yaklaşım

Şirketlerde koçluk, eskiden neredeyse yalnızca üst düzey yöneticiler için uygulanmaktaydı. Günümüzde sadece kişisel gelişim amacıyla değil, aynı zamanda ortak iş hedeflerini paylaşan insanlar arasında ortak bir deneyim oluşturmak amacıyla da, giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bununla birlikte, Takım Koçluğu, tüm ekip üyeleri için tek tip bir çözümün geliştirilmesi anlamına gelmemektedir; çünkü her birine özel yaklaşım uygulanması esastır. Becerilerin geliştirilmesine yönelik bu yöntem, eğitim programlarının sponsorları arasında giderek daha popüler hale gelmektedir.
Ayrıca, iş piyasasına adım atan yeni nesil, hem işverenlere hem de eğitim şirketlerine meydan okumaktadır. Özel beklentiler, geçmiş deneyimler ve bilgiye uluslararası erişim, eğitim teklifine yönelik gereksinimleri açıkça artırmıştır. Eğitim şirketlerinin günümüzde hızlı teknolojik gelişime yönelik yöntem ve araçlar uyarlaması gerektiği de unutulmamalıdır.
Bir ekibin bir koçla çalışması günümüzde artık yeterli değildir. Aynı zamanda koçlar, bilgi birikimlerinin ve çevrimiçi olarak sağlanan bilgilerin eğitim sırasında düzenli olarak denetlenmesi ve kontrol edilmesi gerektiği gerçeğini de göz önünde bulundurmalıdır.
 
Eğitim sürecinin temel unsurları

Şirket yöneticileri, çalışanlarının eğitim ve gelişiminin şirket gelecekleri için hayati önem taşıdığının farkındadır. Ancak bazen eğitim organizasyonu ve uygulanması yeterli olmamaktadır. Eğitim, şirketlere verimlilik katar; şirketlerin finansal sonuçlarının iyileştirilmesi üzerinde gerçek bir etkiye sahiptir. Bu durum koçlar için, çalışmalarının verimliğinin sürekli olarak analiz edilmesine hazır olmaları gerektiği anlamına gelmektedir. Günümüzde eğitim, çalışanlar için bir fayda, işverenin sağladığı fayda paketinin bir parçası veya işverenin çekici bir özelliği olmaktan çıktı. Şirketteki eğitim politikasının bir parçası olarak; eğitime yapılan yatırımın geri dönüşünü sağlamak ve eğitim alan çalışanların performansı ve aynı zamanda şirketin performansı üzerinde gerçek bir etki elde etmek için, çalışan bağlılığını arttıracak uygulamalar da amaçlanmaktadır.